کاربر

عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.
خداحافظ خشم! 400,000 تومان “من 30 ساله هستم چکارباید انجام بدهم تا این مانع رفع بشه؟؟”
خداحافظ خشم! 400,000 تومان “سلام گیس گلابتون یک سوال داشتم پدرم بهداشت رو رعایت نمی کنه موقع غذاخوردن خیلی پرسروصداغذا میخوره اصلا هم آدم منطقی نیست تا میای باهاش حرف بزنی اینقدر دادوفریادمیکنه که نگو رفتارهای که ازش گفتم خیلی رو اعصابم هست بااینکه خداحافظ خشم رو تهیه کردم وانجامش داد ولی نتونستم باپدرم ورفتارهاش کنار بیام لطف راهنماییم کنید احساس میکنم پدر و رفتارهاش یکی از موانع ازدواج نکردن هست.”